Author's posts

Hitta och välja lagerlokal

Behovet av lagerlokaler är stort idag och många företag i olika branscher använder sig flitigt av dem. När man dock är i full fart att leta en passande lager lokal finns det mycket att tänka på. Första frågan är var man hittar dem. Det finns sajter som låter fastighetsförvaltare lägga ut sina lediga lokaler där …

Continue reading

Från idé till färdig byggnad

Att bygga något som ett lägenhetshus kan till synes inte ta överdrivet lång tid. Men en person som inte är involverad i projektet ser mest troligt bara slutskedet. Vägen till ett flervåningshus är mycket längre än så. Det är en hel del arbete att förvalta en fastighet i vanliga fall. Men det som krävs för …

Continue reading

Bostadsbristen i Sverige

Det uppskattas vara bostadsbrist i 243 av 290 kommuner i Sverige.  Andelen av befolkningen som bor i en kommun med bostadsbrist är 93 procent.  Men även många de som har en balans i bostadsmarknaden i kommunen i helhet har fortfarande brist i centralområdet. I hela landet är den största bristen på bostäder just hyresrätter, speciellt …

Continue reading

Ta sig an byggprojekt – att tänka på innan

Som entreprenad kan man få en väldigt stor variation på de projekt kunder kommer till en med. Och medan det alltid är trevligt att få nya jobb är det viktigt att tänka på både det ena och det andra innan man tar sig an ett projekt. Till att börja med måste man titta på omfattningen …

Continue reading

Köpa nytt eller renovera

Det är alltid en knepig fråga om man ska köpa nytt eller renovera ett hus. Att köpa nytt så får man acceptera att det är som det är. Renoverar man så får man sätta sin prägel på det hela. Sedan kan det vara en fråga om hur mycket tid man har att lägga ner på …

Continue reading

Ta in hjälp när det behövs

Som husägare så får man vara beredd på det mesta. Det gäller att inte ha tummen mitt i handen utan vara lite praktiskt lagd för att kunna åtgärda vissa saker. Man behöver inte vara hantverkare till yrket för att äga ett hus men det är bra om man har vissa grundläggande kunskaper att kunna fixa …

Continue reading

Lös problem med färre ingrepp i huset

Att renovera och förbättra en villa kan ibland innebära att projekten växer sig stora. Det måste dräneras, elen ska dras om och vattenrör samt stammarna behöver bytas. Det är stora jobb men idag finns det lösningar som kräver mindre ingrepp. Dränering En vanlig dränering kräver att jordmassorna kring huset grävs bort. Man måste ned runt …

Continue reading

Att synas som företag

Syns man inte, finns man inte. Detta är ett mantra som ofta har använts i många sammanhang och det stämmer bra in på de flesta branscher idag. Det finns många vägar man kan ta för att bli sedd, och beroende på vilken bransch man är verksam inom kan vissa vara mycket mer effektiva än andra. …

Continue reading

Något trevligt för de anställda

Oavsett vilken bransch man befinner sig i så kan det vara roligt att göra något trevligt för de anställda på företaget. Har man vuxit i antal de senaste åren så kan en kick-off eller liknande vara ett bra sätt att träffas under lite lättsammare förhållande än på arbetsplatsen. Att visa sin uppskattning till de anställda …

Continue reading

Bra information om hållbart byggande

I dag så är det vanligt att det finns ett miljötänk i det mesta vi gör. Så även inom byggsektorn. Det är en traditionell bransch och det det finns bra information om hållbart byggande idag på nätet. Det gäller för entreprenörer att läsa in sig på vad man kan göra för att bygga mer hållbart. …

Continue reading